Янина Танева

Мисия ''устойчиво развитие" в България

Мисия ''устойчиво развитие" в България

Преди две години, попаднах сред група невероятни хора от всевъзможни сектори (правителствения, академичния, "етични инвестиции", ООН, неправителствени организации, бизнеса, социални предприемачи, медии, местна власт. Всички те, забъркани във всевъзможни взаимодействия, напрягаха умовете си синхронно, за да мислят какво могат да променят заедно около себе си.

/ Янина Танева 16