адвокат Иван Николаев

адвокат Иван Николаев

Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Николаев и партньори“. Автор на статии и анотации на различна правна тематика в областта на строителството, търговското право и изпълнителните производства.

От автора