адвокат Мария Шаркова

адвокат Мария Шаркова

Управляващ съдружник в адвокатско дружество "Шаркова и партньори", специалист по медицинско право. Специализирала е медицинско право, обществено здраве и здравни политики в САЩ, Emory University, Rollins School Of Public Health по програмата на Фулбрайт "Хюбърт Хъмфри". Работила е като стажант в правната програма на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Има редица специализации в областта на разрешаването на конфликти в здравеопазването, правата на децата, добри практики в американската правосъдна система. Автор на множество публикации в специализирани правни издания и в медиите.

От автора

Няма нужда да се установява произход на разменените бебета – грешката е във фактите

Няма нужда да се установява произход на разменените бебета – грешката е във фактите

Неправилно прокуратурата обясни, че вписаните в акта за раждане на всяко дете родители не отговарят на действителните. Това не е така.

/ адвокат Мария Шаркова, Евронюз България 58
Заповедта за маските на открито не трябва да се обнародва

Заповедта за маските на открито не трябва да се обнародва

АПК позволява при неотложни актове, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, да не се спази редът за уведомяване

/ адвокат Мария Шаркова 32
Когато родилките умират, а историите се повтарят

Когато родилките умират, а историите се повтарят

В България вече поредна година няма действащ стандарт по "Акушерство и гинекология". Не са приети критерии, чрез които да се измерва качеството на родилната помощ в България. Поради тази причина не се води статистика

/ Мария Шаркова, адвокат по медицинско право 55