адвокат Мария Шаркова

адвокат Мария Шаркова

Управляващ съдружник в адвокатско дружество "Шаркова и партньори", специалист по медицинско право. Специализирала е медицинско право, обществено здраве и здравни политики в САЩ, Emory University, Rollins School Of Public Health по програмата на Фулбрайт "Хюбърт Хъмфри". Работила е като стажант в правната програма на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Има редица специализации в областта на разрешаването на конфликти в здравеопазването, правата на децата, добри практики в американската правосъдна система. Автор на множество публикации в специализирани правни издания и в медиите.

От автора

Заповедта за маските на открито не трябва да се обнародва

Заповедта за маските на открито не трябва да се обнародва

АПК позволява при неотложни актове, свързани с националната сигурност и обществения ред, за осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, да не се спази редът за уведомяване

/ адвокат Мария Шаркова 32
Когато родилките умират, а историите се повтарят

Когато родилките умират, а историите се повтарят

В България вече поредна година няма действащ стандарт по "Акушерство и гинекология". Не са приети критерии, чрез които да се измерва качеството на родилната помощ в България. Поради тази причина не се води статистика

/ Мария Шаркова, адвокат по медицинско право 55