д-р Аспарух Илиев

д-р Аспарух Илиев

Ръководител на лаборатория в Берн, експерт по безопасност на ваксините

От автора