д-р Станимир Хасърджиев

д-р Станимир Хасърджиев

Председател на Националната пациентска организация, От 2014 г. е основател и генерален секретар на Европейския пакт за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership) – най-голямото здравно обединение на пациенти, лекари, медицински работници, индустрия, евродепутати, което работи за качествено и достъпно здравеопазване.

От автора