медицински център Атадерма-Пловдив

Д-р Снежана Атанасова прилага иновативна комбинация в борбата със старостта

Д-р Снежана Атанасова прилага иновативна комбинация в борбата със старостта

-р Снежана Атанасова от медицински център Атадерма-Пловдив предлага на своите пациенти впечатляващи резултати след еднократна сесия на Ултера и Тредлифтинг

/ медицински център Атадерма-Пловдив 0