проф. Генка Петрова

проф. Генка Петрова

Ръководител на катедра "Организация и икономика на фармацията", Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София. Преподавател в Медицинския университет, София, Университета в Белград, в Нант и др. по Фармакоикономика и фармацевтично законодателство. С опит като изследовател и преподавател във всички икономически области на фармацията от над 35 години. Специализирала е здравна икономика и фармакоикономика. Има над 500 публикации.

От автора