Силвия Петкова

Силвия Петкова

Столичен адвокат, основател на адвокатска кантора "Петкова".

От автора

Риск от несправедлив процес, репресии и натиск – главният прокурор ревизира НПК

Риск от несправедлив процес, репресии и натиск – главният прокурор ревизира НПК

Предвид, че прокуратурата и нейният ръководител са част от съдебната власт, изготвянето на "експертни предложения" за каквито и да било законодателни промени е неспазване на принципа на разделението на властите в разрез с конституцията.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 34
Разпръскването на протеста с насилие погази грубо правата на гражданите

Разпръскването на протеста с насилие погази грубо правата на гражданите

Масовите неоправдани задържания на случаен принцип нарушават правото на свобода и сигурност. Подобни груби нарушения се наблюдават главно в авторитарни държави като Турция и Русия.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 105
Премахването на гражданските блокади нарушава свободата на събранията

Премахването на гражданските блокади нарушава свободата на събранията

Показното премахване на блокадите, организирани под формата на протест, показва по-скоро авторитарни признаци на държавно управление, отколкото търсене на баланс между демократичните ценности в обществото.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 194
Забраната за напускане на страната при неплатени глоби е произвол

Забраната за напускане на страната при неплатени глоби е произвол

Подобна мярка може да доведе до изключително тежки последици за съответния водач, което е недопустимо, когато той, всъщност, не е извършил административно нарушение, за да понася каквито и да било негативи.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 102
Поставяне под карантина и последици от нарушаването ѝ

Поставяне под карантина и последици от нарушаването ѝ

Налагането на карантина е възможно единствено за хора с установено носителство на заболяването при извършване на обективна преценка, че това е единственият възможен начин за предотвратяване заразяването на други.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 10
Уволнение от работа при извънредно положение – основания и защита

Уволнение от работа при извънредно положение – основания и защита

В голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде прието за осъществено в съответствие със закона.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 16
Къде ни заплашва глоба за разходка при извънредно положение

Къде ни заплашва глоба за разходка при извънредно положение

В по-голямата си част противоепидемичните мерки са изкючително неясни, което води до нарушаване на основни правни принципи. Съществува вероятност наложените въз основа на забраните санкции да отпаднат по съдебен ред.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 51