Силвия Петкова

Силвия Петкова

Столичен адвокат, основател на адвокатска кантора "Петкова". Специалист по наказателно право и права на човека. Председател на фондация “Мониторинг на политики и нормотворчество”.

От автора

Последиците от фалшивите сертификати за ваксиниране срещу COVID-19

Последиците от фалшивите сертификати за ваксиниране срещу COVID-19

Ключов момент за ангажирането на наказателна отговорност ще бъде доказването на обстоятелството, че реално ваксина не е поставена – коментар на адвокат Силвия Петкова.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 64
Конституционният съд трябва да бъде сезиран за карантинираните, които няма да гласуват

Конституционният съд трябва да бъде сезиран за карантинираните, които няма да гласуват

"Българският Конституционен съд, има достатъчно време за реакция, стига да има кой да го сезира", казва адвокат Силвия Петкова, която написа писмо до омбудсмана, президента и председателите на ВКС и ВАС

/ Силвия Петкова, БНР 46
Право на свободни избори при поставяне под карантина – не и в България

Право на свободни избори при поставяне под карантина – не и в България

В другите държави бяха използвани пет различни подхода за гласуване. В България се очертават солидни обезщетения, ако всички с нарушени избирателни права заведат дела.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 21
Борисов няма право еднолично да нарежда масова ваксинация

Борисов няма право еднолично да нарежда масова ваксинация

Никой друг освен правителството не може да променя и отменя Националния план за ваксинация. Още по-малко министър-председателят на неофициална среща, наречена "работно съвещание".

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 83
Споделеното пътуване – засяга ли се с промените в НК

Споделеното пътуване – засяга ли се с промените в НК

Причината да съществува, макар и малка, вероятност за образуване на досъдебни производство в случаи на споделено пътуване е, че липсва точна и ясна дефиниция на понятието "по занятие".

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 16
Ограниченото право на жалба на затворниците поощрява произвола

Ограниченото право на жалба на затворниците поощрява произвола

Особено в малките населени места, където се наблюдават недопустими обвързаности на съдилищата с местното представителство на изпълнителната власт, това представлява сериозен проблем.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 19
Риск от несправедлив процес, репресии и натиск – главният прокурор ревизира НПК

Риск от несправедлив процес, репресии и натиск – главният прокурор ревизира НПК

Предвид, че прокуратурата и нейният ръководител са част от съдебната власт, изготвянето на "експертни предложения" за каквито и да било законодателни промени е неспазване на принципа на разделението на властите в разрез с конституцията.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 34
Разпръскването на протеста с насилие погази грубо правата на гражданите

Разпръскването на протеста с насилие погази грубо правата на гражданите

Масовите неоправдани задържания на случаен принцип нарушават правото на свобода и сигурност. Подобни груби нарушения се наблюдават главно в авторитарни държави като Турция и Русия.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 105
Премахването на гражданските блокади нарушава свободата на събранията

Премахването на гражданските блокади нарушава свободата на събранията

Показното премахване на блокадите, организирани под формата на протест, показва по-скоро авторитарни признаци на държавно управление, отколкото търсене на баланс между демократичните ценности в обществото.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 194
Забраната за напускане на страната при неплатени глоби е произвол

Забраната за напускане на страната при неплатени глоби е произвол

Подобна мярка може да доведе до изключително тежки последици за съответния водач, което е недопустимо, когато той, всъщност, не е извършил административно нарушение, за да понася каквито и да било негативи.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 102
Поставяне под карантина и последици от нарушаването ѝ

Поставяне под карантина и последици от нарушаването ѝ

Налагането на карантина е възможно единствено за хора с установено носителство на заболяването при извършване на обективна преценка, че това е единственият възможен начин за предотвратяване заразяването на други.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 10
Уволнение от работа при извънредно положение – основания и защита

Уволнение от работа при извънредно положение – основания и защита

В голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде прието за осъществено в съответствие със закона.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 16
Къде ни заплашва глоба за разходка при извънредно положение

Къде ни заплашва глоба за разходка при извънредно положение

В по-голямата си част противоепидемичните мерки са изкючително неясни, което води до нарушаване на основни правни принципи. Съществува вероятност наложените въз основа на забраните санкции да отпаднат по съдебен ред.

/ Силвия Петкова, petkovalegal.com 51