Митко Новков

Митко Новков

Завършил Софийския университет „Свети Климент Охридски”, специалност психология, втора специалност философия. Доктор на Факултета по журналистика и масова комуникация на същия университет. Автор на 6 книги, на множество публикации във всекидневния и специализирания културен печат. Старши редактор в Редакция „Радиотеатър” на Програма „Христо Ботев” на БНР. Носител на няколко национални награди, между които „Паница” за медиен анализ (2003) и „Христо Г. Данов” за представяне на българската литература (2016).

От автора

"Компютърът не може да даде смисъл, нито пък моловете сигурност"

"Компютърът не може да даде смисъл, нито пък моловете сигурност"

"Компас на ценностите. Житейските уроци на 101 страни" и "Древните философи. Древно ръководство за модерен живот" са само малка част от морето книжнина, посветена на ценностите.

/ Митко Новков, Портал Култура 19
Философията, видяна от остров

Философията, видяна от остров

"Малка история на философията за млади читатели на всяка възраст" е книга, която запознава читателя с ключови имена от историята на философията, но и изказва заедно с това собственото разбиране на автора за това как трябва и кой е редният начин да се прави философия.

/ Митко Новков, Портал Култура 9
Пламен С. Цветков: Историята се прави от малцинствата, не от масите

Пламен С. Цветков: Историята се прави от малцинствата, не от масите

Ние изучаваме собствената си история от русофилска гледна точка, което означава противобългарска гледна точка. Българинът има чудовищен комплекс за малоценност спрямо Турция и турското. И този комплекс го кара да се хвърли в руските обятия. И ние, българите, се обявяваме за славяни, за да нямаме нищо общо с турците. Крием от самите себе си родството си с турците

/ Митко Новков 229