Димитър Атанасов

Димитър Атанасов

Доктор по история, главен асистент. Колумнист на "Свободна Европа".

От автора

Историята като мобилизиращо клише, политиката като историческа възстановка

Историята като мобилизиращо клише, политиката като историческа възстановка

Борческият наратив все още владее колективното въображение, а наследените от възрожденския речник разделения продължават да представляват значителен социален капитал, превръщан без много усилия и в политически.

/ Димитър Атанасов, Маргиналия 93
С пандемията ще се справим, но образованието ще продължи да произвежда инфодемия

С пандемията ще се справим, но образованието ще продължи да произвежда инфодемия

Днешното ни образование не само че не ни учи да мислим, но не ни дава и базисния набор от заучаеми без осмисляне факти, които да ни ориентират първично.

/ Димитър Атанасов, Свободна Европа 47