Майк Оруел

Майк Оруел

Адвокат Михаил Екимджиев - председател на „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“, управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Екимджиев и партньори".

От автора