Никола Георгиев

Рудолф де Луз-Корсварем, главен секретар на "Пивоварите в Европа": Ще се борим срещу по-висок акциз на бирата

Рудолф де Луз-Корсварем, главен секретар на "Пивоварите в Европа": Ще се борим срещу по-висок акциз на бирата

Първото полугодие свиването беше от 4%, а след лятото този спад достигна до около 10% на годишна база. - Това е доста голям спад. Най-вероятно се отдава на покупателната способност на потребителите. Хората сигурно усещат кризата и намаляват консумацията заради нея.

/ Никола Георгиев 0

Бернанке се противопостави на Конгреса, защитава политиката на Фед

Някои от предложените нормативни актове с цел финансова реформа могат сериозно да подкопаят перспективите за икономическа и финансова стабилност в САЩ. Така председателят на Федералния резерв Бен Бернанке обобщи последните обсъждани промени от американските законодатели, които в своята същност целят ограничаване на дейността и функциите на централната банка.

/ Никола Георгиев 2

Банковото кредитиране в САЩ с най-голям спад в историята

Американската банкова система отчете най-големия тримесечен спад в обема на отпуснатите кредити през третото тримесечие, сочат данни, публикувани от Федералната корпорация за защита на депозитите (FDIC).

/ Никола Георгиев 1

Развиващите се икономики извеждат света от кризата

Високата активност на силните икономики извън ОИСР спасява глобалното стопанство от задълбочаване на кризата. Това е един от водещите изводи на доклада на организацията, а и служи за основа на по-оптимистичните прогнози за растежа на БВП в рамките на 30-те. "Извън ОИСР нещата са по-гъвкави.

/ Никола Георгиев 3

Спекулативното съхранение на петрол в танкери отново е на мода

Растящата цена на петролните фючърси, обезценяващият се долар, намаляващите такси за наемане на танкери и очакванията на анализатори за икономическо възстановяване водят след себе си до завръщането на пазарна тенденция за съхраняването на нефтени продукти

/ Никола Георгиев 1

още