Андрей Ляхович

Андрей Ляхович

Политолог, преподавател в катедрата по политоголия на Беларуския държавен университет.

От автора