Галин Стоев

Галин Стоев

Режисьор, директор на Националния драматичен театър в Тулуза, Франция

От автора

Режисьорски бележки върху политическата ситуация

Режисьорски бележки върху политическата ситуация

Политиците трябва да започнат да лекуват разкъсаната социална тъкан на обществото, а всички, които съзнателно или поради лична несъстоятелност саботират този процес, трябва да бъдат изведени от сцената - анализ на режисьора Галин Стоев

/ Галин Стоев, Портал Култура 154