Бояна Василева

Бояна Василева

Магистър еколог и ландшафтен архитект, участвала е в разработването на множество проекти и планове свързани с градската екология и зелената инфраструктура на градовете. Работи в сферата на околната среда от 10 години. Експерт "Селски райони" към гражданската инициатива "Зелени закони".

От автора