Антони Рангачев

Антони Рангачев

Доктор на науките, преподавател по математика в Университета на Чикаго и научен сътрудник в Института по математика и информатика към БАН. Научните му изследвания са в областта на алгебричната геометрия, теория на особеностите и комутативната алгебра. Възпитаник е на Масачузетския технологичен институт.

От автора