Андреас Бок

Андреас Бок

Отговаря за медийните кампании в Европейския съвет за външна политика, след като 11 години работи за Мрежата за репортажи за Източна Европа (n-ost), където е ръководил екип в над 30 държави

От автора