Наум Кайчев

Наум Кайчев

Доцент, преподавател по балканска история в СУ "Св. Климент Охридски" и заместник-съпредседател на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония.

От автора

За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes (III част)

За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes (III част)

Обективното обединение около нашата обща история от времето на цар Самуил, изобщо от Средновековието и от по-късните епохи, ще направи всички нас, гражданите на двете държави, по европейски по-единни и по-богати.

/ Наум Кайчев 207
За обединението около нашата общата история - цар Самуил erga omnes (II част)

За обединението около нашата общата история - цар Самуил erga omnes (II част)

Обективното обединение около нашата обща история от времето на Самуил и по-късно не само ще допринесе да изпълним Договора за приятелство и добросъседство – то ще ни помогне да решим много от съвременните проблеми, които ни пречат да станем по-богати, по-свързани и по-европейски.

/ Наум Кайчев 428
За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes

За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes

Обективното обединение около нашата обща история от времето на цар Самуил, изобщо от Средновековието и от по-късните епохи, ще направи всички нас, гражданите на двете държави, по европейски по-единни и по-богати.

/ Наум Кайчев 168