Павол Салай

Павол Салай

Регионален координатор на "Репортери без граници" за Европейския съюз и Балканите

От автора