Правда Спасова

Правда Спасова

Проф. дфн, преподавател в катедра "Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини" в Националната художествена академия. Завършила е философия в Софийския университет, с докторат по естетика във Варшавския университет. Автор на книгите: "Изчезналата любов" (2001), "Кратък пътеводител из европейската философия за художници" (2007), "Американската аналитична естетика - въпроси около неконвенционалните произведения на изкуството" (2007) и др.

От автора