Александър Корнезов

Александър Корнезов

Съдия и председател на състав в Общия съд на Европейския съюз. Доктор по право. От 2014 г. е доцент по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската академия на науките

От автора