Андриян Георгиев

Андриян Георгиев

Изхождам от разбирането за журналистиката като “куче пазач” на обществото спрямо властта, която трябва да бъде контролирана, за да не злоупотребява с милиардите, които тя стопанисва от негово име. Това идеализирано разбиране за журналистиката като призвание и кауза понякога граничи с “невменяемост” според циничното възприятие на живота. Идеалистите във всички епохи обаче са призвани да влизат в битка с циниците, за да е по-хубав и по-справедлив животът.

От автора


още