Надеж Рагару

Надеж Рагару

Професор в Университета за политически науки (Sciences Po, Париж), преподава история и памет за социализма и за холокоста в Източна Европа. Изследва България от 30 години. На български са публикувани книгате й "Преплетените времена на настоящето: България 20 години след 1989" и "И българските евреи бяха спасени...".

От автора