Ралица Минковска

Ралица Минковска

Ралица Минковска е редактор на сайта pazari.dnevnik.bg от 2009 г. до 2011 г. Преди това работи четири години като репортер в отдел "Компании и финанси" на "Дневник".