Александър Кьосев

Александър Кьосев

Преподавател в Софийския университет по история на модерната европейска култура. Води бакалавърски курсове по културна история на на Просвещението и Френската революция, европейска култура на XIX век и съвременна европейска култура. Директор на Културния център на Софийския университет. Член на "Да, България!".