Алеко Константинов

Угасете свещите!

Угасете свещите!

"Трябва да ревизираш бюлетините в ръцете на избирателите, трябва да разкъсаш неблагонадеждните бюлетини и да им раздадеш благонадеждни или ако не искат - трябва да изгониш избирателите."

/ Алеко Константинов 31
По "изборите" в Свищов

По "изборите" в Свищов

Например в село Саръяр, когато околийският началник казал, че "правителството иска тези (консерваторите)", събраните селяни му отговорили иронически: — Е, хубаво, господин началник, ако правителството толкоз ги иска, нека им пише по едно писмо да идат в София, па да се върши работата; защо ще ходим на избори?...

/ Алеко Константинов 36