Иво Прокопиев

България 2.0 срещу България "1984"

България 2.0 срещу България "1984"

Единственият шанс този път да е различно е, ако се използват предимствата на WEB 2.0 и мрежовата демокрация – максимално широко участие, директен контрол, прозрачност, ясни ценности и отчетност в реално време за действията. С новата технология гражданите могат да се защитят и сами да правят политика.

/ Иво Прокопиев 212