Иво Прокопиев

България 2.0 срещу България "1984"

България 2.0 срещу България "1984"

Единственият шанс този път да е различно е, ако се използват предимствата на WEB 2.0 и мрежовата демокрация – максимално широко участие, директен контрол, прозрачност, ясни ценности и отчетност в реално време за действията. С новата технология гражданите могат да се защитят и сами да правят политика.

/ Иво Прокопиев 212

Невярна и злонамерена информация

Принуден съм да прибягна до тази форма на публичност, защото днес една от водещите телевизии в България, bTV, за пореден път грубо наруши професионалните принципи и Етичния кодекс на българските медии и разпространи невярна и злонамерена информация за мен.

/ Иво Прокопиев 13