Асенка Христова

Ключът за резултати в образованието е да се ограничи пилеенето на ресурси

Ключът за резултати в образованието е да се ограничи пилеенето на ресурси

България е една от страните в ЕС, в които може да се очаква най-голям икономически ефект от подобряването на ефикасността на публичните разходи за образование, показват изчисления на ЕК.

/ Асенка Христова 35
Учениците чакат училището да настигне промените в живота им

Учениците чакат училището да настигне промените в живота им

Премахването на скуката и създаването на интерес, ангажираност и интелектуални предизвикателства са много по-силни инструменти за реализиране на постижения, превенция на отпадането и за приобщаване на всички деца в процеса на обучение от всякакви административни механизми.

/ Асенка Христова 28