Петър Ганев

Петър Ганев

Старши изследовател в Института за пазарна икономика. Теми: икономически цикъл, публични финанси, икономическа свобода, конкуренция, климатични промени, крайна бедност.

От автора

Политическата нестабилност ще ограничи растежа и ще покачи дълга

Политическата нестабилност ще ограничи растежа и ще покачи дълга

За период от 20 години има два случая, когато не догонваме Европа, като и в двата сме в политическа бъркотия и завъртаме колелото на служебните кабинети.

/ Петър Ганев, Институт за пазарна икономика 31