Джордж Сорос

Разделя ли се Европа отново

Така наречената криза на еврото обикновено се разглежда най-вече като валутна, но тя е също дългова и дори банкова. Сложността на ситуацията създаде объркване, а то има политически последици.

/ Джордж Сорос 0