lex.bg

За конституционната неприкосновеност на частната собственост – критично

За конституционната неприкосновеност на частната собственост – критично

Частният собственик е длъжен да търпи някои ограничения и действия, чрез които другите граждани упражняват свои конституционни права като правото на живот, на здраве, на чиста природа.

/ Красимир Влахов, lex.bg 17
Чии са имотите на плажа и в Южния парк и как се защитава публичният интерес

Чии са имотите на плажа и в Южния парк и как се защитава публичният интерес

Плащането на обезщетения за повторно придобиване на имоти, които представляват публична собственост, би било проява не просто на правно невежество, но и крайно безотговорно разходване на публични средства.

/ Красимир Влахов, lex.bg 10
За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието

За решенията на Конституционния съд, правовата държава и правосъзнанието

Народното събрание "продължава" мълчаливо мандата на главния инспектор към Висшия съдебен съвет в нарушение на закона – анализ на конституционния съдия Красимир Влахов

/ Красимир Влахов, lex.bg 15