AMI Communications България

Голям логистичен център в Стара Загора се изгражда по инициативата Jessica с финансовата подкрепа на Societe Generale Експресбанк

Societe Generale Експресбанк и Регионалният фонд за градско развитие отпуснаха петнадесет годишен инвестиционен кредит на "ПИТ БОКС" ЕООД от 1 942 930 евро по европейската инициатива за устойчиво градско развитие JESSICA.

/ AMI Communications България 0

Три от всеки четири двойки на възраст до 35 години нямат деца

Повече от половината (56%) от младите двойки, които нямат деца, към момента не планират да имат. Това показват резултатите от проучване "Съвременните двама" за семейството и основните приоритети на двойките в България

/ Драгомир Гюров | AMI Communications България 0