Amstel

Време за Rock’n’Roll

Време за Rock’n’Roll

За Ивайло Цветков - Нойзи стремежът към качествено удоволствие прогресивно намалява. А в контекста на това, че вече можем всичко, днес въпросът не е "кой", а "как".

/ Amstel
Време за приятелство

Време за приятелство

Емил Спахийски и Дилян Марков вярват във философията, че всяко движение започва с първата стъпка.

/ Amstel