Atradius

Компанията за кредитно застраховане Atradius открива клон в София за подкрепа и защита на българския бизнес във вътрешната и международната търговия

Компанията за кредитно застраховане Atradius открива клон в София за подкрепа и защита на българския бизнес във вътрешната и международната търговия

С новия си офис в София Atradius има за цел да засили стратегическото си присъствие на разрастващия се български пазар с високи темпове на растеж на БВП и непрекъснато увеличаващ се износ, което създава значителен обем на пазара за кредитно застраховане.

/ Atradius