BEIED

"Управление на различията" - Как да ги превърнем в актив

"Управление на различията" - Как да ги превърнем в актив

Различията ни правят уникални и ценни, но и пречат на приобщаването към обща кауза, идея, модел на поведение. Превръщането на различията в проблем е симптом , че се опитваме да подчиним разнообразието на един "правилен" начин.

/ BEIED