Carat Bulgaria

Нова социална кампания в полза на обществото ще популяризира спорта у нас

Нова социална кампания в полза на обществото ще популяризира спорта у нас

Седем популярни личности приеха предизвикателството да станат първите посланици на социалната кампания Carat Run, чиято цел е да популяризира ежедневното практикуване на спорт у нас

/ Carat Bulgaria 0