Coface

Рискове в развиващите се страни: политическа нестабилност, нарастващ протекционизъм, кредитни балони

Въпреки динамичния ръст, оценен на 5.1% през 2013 г., и подобрените вътрешни основи, рисковете в развиващите се страни не са изчезнали напълно, а са променили формата си

/ Coface 0