Holl

Чудно паркиране

Чудно паркиране

Човекът спокойно си е паркирал на средата на градинката пред жилищен блок в София...

/ Holl 51