Nexo

Видеоклипове с музика и мултимедия от български артисти ще представят шест символа на Пловдив по света

Видеоклипове с музика и мултимедия от български артисти ще представят шест символа на Пловдив по света

Паметник на Съединението, Бунарджик, Младежки хълм, Небет тепе, Сахат тепе и Братската могила са във фокуса на първото издание на инициативата Altitude Attitude, посветено на Пловдив

/ Nexo 0