Project Syndicate

За да има полза от мира, трябват и повече разходи за отбрана

За да има полза от мира, трябват и повече разходи за отбрана

Мерките, предназначени за опазване на околната среда, не носят голяма полза, ако предизвикват стратегическа слабост, която увеличава възможността за конвенционални войни в Европа

/ Кенет Рогоф, Project Syndicate 47