Smart Collect

Smart Collect: Българските компании закъсняват драстично със събирането на вземанията си

Smart Collect: Българските компании закъсняват драстично със събирането на вземанията си

Фирмите в България се бавят средно 10 месеца преди да предприемат действия за събиране на вземанията си и това се отразява изключително негативно на финансовото им състояние

/ Smart Collect