ath45622155

Хартиени кукли като метод за социална интеграция

Хартиени кукли като метод за социална интеграция

"Създай кукла - пресъздай себе си! Театър за социална интеграция." (2017-1-PL01-KA204-038462) е проект в сферата на неформалното образование по програма "Еразъм+", чрез който е създадена нова методология, основаваща се на творчески подходи, психологически техники и театрални методи в образованието за възрастни.
Можете да откриете и да се възползвате от продуктите на проекта на сайта на проекта: http://ccproject.art/
Линк към видео: https://www.youtube.com/watch?v=1ngEPe7wlK0

/ ath45622155 2