borkar

Изхвърлен автомобил

Изхвърлен автомобил

Този автомобил бе изхвърлен на 27-28 октомври 2018 г. в края на ул. "Йосиф Петров", пред Семинарията, на входните алеи към парк Борисовата градина...

/ borkar 13
Коли в парка пред "Слончето"

Коли в парка пред "Слончето"

Това се случва всеки ден пред детската площадка "Слончето". Този автомобил Мазда и един Форд фокус минават всеки ден по няколко пъти до кортовете Дипломатически клуб и обратно...

/ borkar 13
За едни релси

За едни релси

По време на обществените обсъждания на проекта на ПУП на парк "Борисова градина" през юни 2019 г. релсите бяха окончателно демонтирани. Какво следва на тяхно място?

/ borkar 8
Къде е бариерата?

Къде е бариерата?

Защо я няма бариерата на алеята, водеща към стадион "Българска армия" и защо не се спират колите от служителите от охраната?

/ borkar 4
Бирария Слончето

Бирария Слончето

На една от най-популярните детски площадки в София има многобройни маси на 2-3 метра от децата.

/ borkar 26
В Розариума в Борисовата - с кола

В Розариума в Борисовата - с кола

Автомобилният ад продължава около стадион "Българска армия". А в отговор на питане по ЗДОИ Столичната община казва, че няма намерение да слага бариера на алеята, започваща от бул. "Драган Цанков" пред Биологическия факултет.

/ borkar 5
Пред Семинарията

Пред Семинарията

На сигнал за тази кола район Лозенец отговаря, че има право да я премести само ако отговаря на определението за излязло от употреба МПС съгласно наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците. А ако не отговаря на определението в наредбата?

/ borkar 7
Умен светофар

Умен светофар

Пред РУМ "Черни връх". Имате точно 10 секунди зелен сигнал. По-възрастни хора едва стигат до трамвайните линии...

/ borkar 32
Борисовата градина и колите

Борисовата градина и колите

"Умно" решение, което дирекция "Зелена система" отчита като свършена работа. Това е на самата алея "Яворов", т.е да разбираме, че дотам е улица или как?

/ borkar 23
Пак за колите в Борисовата...

Пак за колите в Борисовата...

След никъде необявения ремонт на алеята от ул. "Незабравка" при парк-хотел "Москва" към зала "София"/Национален тенис център (кортове "Академик") влизането на колите в Борисовата градина стана удобно и приятно...

/ borkar 14