caliber.44magnum

Винаги на 3 март

Винаги на 3 март

Никога да не забравяме тази важна за България дата. Дори в Дивия запад. Поздрави на всички за Националния празник на България.

/ caliber.44magnum 17

още