mishevamaya

Първа копка по проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

Първа копка по проект "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

Общата стойност на проекта е 9 018 280 лв. Той стартира през ноември 2012 г. и трябва да приключи през ноември 2015 г. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до осигуряване на екологосъобразно пречистване на битовите отпадъчни води и ще подобри жизнената среда и здравето на населението.

/ mishevamaya 1
Българска библиотека предлага търсене сред 1 000 000 записа в електронния си каталог

Българска библиотека предлага търсене сред 1 000 000 записа в електронния си каталог

Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" стана първата в страната, която предоставя на своите потребители възможност за информационно търсене в електронен каталог, съдържащ над 1 000 000 библиографски записа.

/ mishevamaya 5
Europeana Photography дава достъп до над половин милион фотографски изображения

Europeana Photography дава достъп до над половин милион фотографски изображения

Колекции от ценни фотографски образи, които до момента не са били свободно достъпни, бяха демонстрирани на семинара "Непоказвани съкровища от фотоархивите" в Централната библиотека на БАН.

/ mishevamaya 3