red.mary

Сагата "Ремонт на Руски паметник" не е приключила

Сагата "Ремонт на Руски паметник" не е приключила

От началото на август започна къртенето на задравите иначе тротоарни настилки от двете страни на бул. "Скобелев" до Руски паметник. След успешното им изкъртване започна редене на плочки директно върху пясък, а изведнъж (преди около две седмици) работата спря и остана в този безумен вид.

/ red.mary 24
Една година по-късно

Една година по-късно

Преди близо една година пространството пред НДК бе "арестувано" - заградени бяха зелените площи, алеите, а пейките бяха зад телени огради. След като цяла година зад загражденията бе кипяла дейност (иначе защо е нужно да са заградени една година) част от тях бидоха отворени. И зад загражденията виждаме резултатите!

/ red.mary 13