shileto

Значка от миналото

Значка от миналото

Намерих на улицата тази значка с Г Димитров и Ленин с надпис вечна дружба, може би е на няколко десетилетия

/ shileto 70