stgsaram

Ромски език в училищата.

Ромски език в училищата.

Ромите, който не могат да научат Български език няма да имат никакви проблеми с комуникацията, защото Българите ще учат ромски език. Само не ми е ясно ромите на какъв език ще пишат ромите. Прилагам препратка до Министерството на Образованието и Науката. http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/

А това е самия учебен план: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/educational_programs/2klas/romski_ezik_2-4kl.pdf

/ stgsaram 0