wty13471755

По теорията на вероятностите

По теорията на вероятностите

Яйце с два жълтъка е аномалия, но се среща относително често. Но вероятността в един тиган да се съберат 2 от 3 "аномални" яйца е доста малка.

/ wty13471755 22