Две физически лица са основни акционери в “Индустриална холдингова компания”

Преди седем години над 3 млн. българи участваха в първата вълна на масовата приватизация, при която беше продадена голяма част от индустрията в страната. Повечето от тях повериха боновите си книжки на приватизационни фондове. В новата си поредица "Дневник" ще се опита да информира читателите какво е сегашното състояние на компаниите, в които са инвестирали, каква е структурата на техния капитал, откъде могат да получат дивидентите си. Вестникът ще се постарае да даде информация какъв е шансът на акционерите да влияят върху управлението на преобразувалите се в холдинги и инвестиционни дружества фондове, както и какви са цените на книжата им на фондовата борса.

Национален приватизационен фонд "Свети Никола" е създаден през 1996 г. за участие в първата вълна на масовата приватизация в София.

След първоначалното набиране на инвестиционни бонове от населението и вноската на учредителите фондът има капитал от 234.081 милиона стари лева. През следващата година капиталът е увеличен на 319 млн. стари лева, а през 1998 г. дружеството е преобразувано в холдингово с името "Индустриален холдинг Свети Никола".


По-късно то е променено на "Индустриална холдингова компания.

До края на миналата година капиталът на "Индустриална холдингова компания" е 319 хил. лв., разпределен в безналични, непривилегировани безналични акции с номинал един лев.

Към 30 юни тази година обаче капиталът на дружеството е намален на 231 224 лв. През първото шестмесечие от холдинга се отделя дружество "ИнтерСтандартс" АД с капитал 87 776 лв. и това е причина за намаляване на капитала.

Основни акционери в холдинга от началото на тази година според регистрите на Комисията за финансов надзор са физическите лица Борис Бояджиев с 23.60 на сто и Георги Христов с 20.35% от капитала.

Няма акционери юридически лица, които да притежават повече от пет на сто от капитала на холдинговата компания. Общият брой на акционерите на дружеството към края на миналата година е 7117.

"Индустриална холдингова компания" притежава пакети от 12 дружества в портфейла си към края на първото шестмесечие на тази година, като седем от тях са мажоритарни.

Най-големите пакети са от две еднолични дружества с ограничена отговорнoст, които холдингът притежава изцяло. Останалите пет мажоритарни пакета са от акционерни дружества, които не са публични и акциите им не се търгуват на фондовата борса. Холдингът притежава 73.96% от капитала на "Химатех".

Това дружество извършва научно-изследователска, производствена и търговска дейност в областта на химическата промишленост. Друг голям пакет е 67.33 на сто от производителя на дървен материал за строителството "Вели лак". Мажоритарни са и пакетите от индустриалните центрове "Искър" и "Тракия", както и от "Елпром Харманли". Три от пакетите са с много малко акции, но точно между тях с 0.01 на сто от капитала е единственото публично дружество от портфейла ЕМКА - Севлиево.

Пакетите от портфейла на "Индустриална холдингова компания" са осчетоводени на 355 хил. лв. в края на шестмесечието на тази.

Финансовите резултати на "Индустриална холдингова компания" не са от най-добрите, като дружеството е регистрирало загуба в последните три години. Последната печалба е от 1999 г., когато положителният финансов резултат е бил 72 хил. лв. За първото шестмесечие на тази година резултатът е счетоводна загуба от 43 хил. лв. Акционерите са получили дивидент през първите две години на съществуване на холдинга - 1997 г. и 1998 г., когато на акция са разпределени съответно по 0.318 и 0.235 лв.

Дружеството има само краткосрочни задължения, които към 30 юни тази година са в размер на 689 хил. лв. Най-голяма част от тях са към свързани предприятия - 641 хил. лв., задълженията към персонала са 12 хил. лв., а данъчните задължения са 23 хил. лв. Краткосрочните вземания към края на шестмесечието са за 421 хил. лв., главно от свързани предприятия. "Индустриална холдингова компания" няма краткосрочни финансови активи, а паричните средства в края на юни са 148 хил. лв.

Акциите на "Индустриална холдингова компания" са регистрирани на неофициалния пазар на фондовата борса, но не се търгуват активно. Последната сделка с акции на холдинга е сключена на 16 октомври, когато са разменени 100 акции на цена 0.85 лева. Преди това на 14 октомври има сделка с 25 акции на същата цена, като това прехвърляне е след пауза от април, когато акциите са се търгували по 1.05 лв. В момента на борсата е регистрирано търсене на акции на цена от 0.85 лева, но няма предлагане.

За информация:

Директор за връзки с инвеститорите

Нора Паталийска, тел. 965 13 41, 965 12 22

Адрес: София, бул. "Асен Йорданов" №14

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK